Poradna

Pokud zdroj vody opravdu neznáte (např. kupujete chalupu se studnou) rozhodně Vám doporučujeme nechat provést rozbor vody. Vzorek vody můžete odebrat osobně při dodržení několika jednoduchých zásad...

Pro odběr reprezentativního vzorku pitné vody je nutné dodržet postup podle jednotlivých kroků! 

  1. Očistěte mechanicky ústí výtokového otvoru (případně sejměte perlátor) a proveďte dezinfekci ústí vodovodu (hydrantu, pumpy) vhodným dezinfekčním přípravkem na bázi alkoholu (např. DESPREJ) nebo na bázi aktivního chlóru 5 - 10 % m/m (např. SAVO).

  2. Vyčkejte odpaření alkoholu a v případě chlórových přípravků po chvíli opláchněte všechen dezinfekční roztok pitnou vodou (i vně ústí vodovodu)

  3. Otevřete ventil (kohoutek) a začněte čerpat kontrolovanou vodu

  4. Nutné vyčkat do ustáleného stavu vytékající vody cca 1-3 minuty (někdy i několik desítek minut) aby odtekla zbytková voda v potrubí obsahující strhávané usazeniny, apod... Během této doby nesmíte manipulovat s kohoutkem a měnit průtok vody!

  5. Odeberte vzorek na chemický rozbor do laboratorní vzorkovnice nebo do čisté 1,5 l PET láhve od stolní pitné vody (bez příchutě). PET láhev před jejím konečným naplněním vypláchněte vzorkem odebírané vody.

  6. Odeberte vzorek na mikrobiologický rozbor do sterilní skleněné zábrusové vzorkovnice (získáte v laboratoři) se zátkou překrytou alobalem. Při plnění vzorkovnice se nesmíte dotknout vnitřní stěny vzorkovnice nebo zátky. Voda vtékající do vzorkovnice nesmí být nijak kontaminována, např. dotekem rukoy. Vzorkovnici nevyplachujte, ale přímo naplňte cca do ¾ objemu.

  7. Po ukončení odběru uzavřete ventil (kohoutek) a jestliže je potřeba odebrat vzorky nabíráním přímo ze studny (pramene), je nutné zajistit, aby nedošlo během odběru vzorku kontaminaci zdroje kontrolované pitné vody. Odběrové náčiní musí být čisté a před vlastním odběrem vhodně dezinfikované.